HidzamaVrat

Hadisi u vezi sa hidžamom, da li vađenje hidžame iz vrata može biti opasno, kada je najbolje vaditi hidžamu?

Posted by - 12/09/2019

Kojim danima u sedmici je preporučljivo raditi hidžamu Pitanje: Možete li navesti nekoliko hadisa u vezi s hidžamom i koristima tog načinaliječenja! Odgovor: Hidžama je način poslaničkog liječenja odstranjivanjem nečiste krvi iz organizma na specifičan način. U Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, sunnetu navode se brojna predanja koja jasno ukazuju na vrijednost hidžame, ali objašnjavaju