Zaduzenja Meleka

Da li vjerujete u ova zaduženja meleka?

Posted by - 10/02/2020

Šta trebamo znati o melekima? Meleki su posebna vrsta Allahovih stvorenja. Stvoreni su od svjetlosti i imaju mogućnost da uzmu oblik ili pak da se pretvore u nečiji lik. Uzvišeni Allah stvorio ih je isključivo da bi Mu ibadet činili i da bi Njegove odredbe u svemiru izvršavali. Ne opiru se Allahovoj naredbi i izvršavaju