Trenutci U Kaburu

Lijepi trenuci kaburskog života

Posted by - 10/02/2020

Zašto nam ne govore o ljepotama života u kaburu, kao na primjer o ovim: Zašto nam ne govore o radosti susreta s Milostivim, o susretu s Onim čija milost je veća od majčine milosti. Zašto samo govorimo o kaburskim strahotama!? Zašto smrt prezoremo i od nje strahujemo!? Zašto osjećamo da će nas Milostivi kazniti kaznama

Iz Austrije došao na odmor i dok se javio u hitnu preselio na Ahiret

Posted by - 28/10/2019

Što ti je život i Allahov kader kad će i gdje preseliti… Priča mi jedna bliska osoba… Došao čovjek jučer u hitnu, dok je ona tu sjedila. Nešto ga zagušilo, srce ga zažigalo i došao sa hanumom u hitnu da se javi i da vidi šta je. Nakon nekog vremena, izvukoše čovjeka prekrivenog čaršafom. Mrtvog.