Velika Kuca

Imamo velike kuće, a male porodice, mnogo diploma, nimalo znanja!

Posted by - 11/03/2020

Ovo su vremena brze prehrane i spore probave; velikih ljudi, a malih karaktera; brzih zarada i površnih odnosa. Ovo je vreme mira u svetu, a rata u kući. Vreme mnogo dokolice, a malo uživanja. Vreme raznovrsne hrane i loše ishrane. Naučili smo kako da preživljavamo, ali ne i kako da živimo. Dodajemo godine životu, ali

Riječ “učeni” spominje se 224 puta u Kur'anu, znanje 375 puta

Posted by - 25/10/2019

Riječ “Odgoj” u rječniku ima značenje „dodatka“, razvoja kvaliteta ili gradnje. “Učenje” je način i sredstvo za edukaciju i njegovo olakšanje Odgoj i obrazovanje su važni faktori za rast i formiranje osobe. Zašto, činjenica da je čovjek stvorenje koje se odgaja, te prema tome on sa dobrim odgojem on može postići visoke emocionalne, duhovne i