Poucna Prica

Poučna priča: Zašto je petak odabrani dan?

1636 0
Preporuči tekst

Događaj koji se desio Salihu u mezarlucima

Pošao jedanput Salih el M er’i uoči petka u glavnu džamiju da obavi sabah i džumu namaz pa naišavši na mezarje pomisli: – Odmoriću malo ovde dok ne svane zora. Uniđe u mezarluke, klanja dva rekata i nasloni se na jedan mezar te ga tako san savlada i on zaspa. Tako on sanja kako su stanovnici tih mezarluka, svi koji su tu ukopani, izašli i posjedali u skupine te razgovaraju o svemu i svačemu. Salih opazi jednog mladića u poderanoj odjeći koji je sjedio po strani od svih ostalih i tužan ne razgovaraše ni s kim.

Odjednom se odnekud pojaviše nekakvi poslužavnici na koj ima bijahu umotane neke stvari jasno osvijetljene sa kandilj ima. Kako god bi koji od prisutnih dobivao svoj zavežljaj uzimao bi ga i vraćao se u svoj kabur. Na kraju osta sam taj mladić kojeg ne zapade ništa od toga, pa on još tužniji krenu u svoje boravište.

Salih ga pozva i reče: – O Allahov robe ! Zašto si

tako tužan i šta znači sve ovo što sam vidio?

Mladić odgovori: – O Salihu! Ovo što si vidio su

darovi od živih za nas mrtve ! Kada god neko od živih

udijeli sadaku za svoje umrle ili uputi Allahu dovu to

umrlima dođe u vidu ovih hedija uoči svakog petka. Što

se mene tiče, ja sam inače stranac, a ovuda sam prolazio

kada sam sa majkom krenuo na hadž.

Ovdje me jeAllahovom odredbom zadesila smrt a moja majka se

nakon kraćeg vremena preudala, s obzirom da je jedino

mene imala. Svom čovjeku nije ni rekla da je imala sina

i dunjaluk je brzo obuzeo tako da me nikad nije

spomenula ni jezikom ni usnama. Zbog toga sam ovako

tužan jer nema niko drugi da me se sjeti i da me čime

bilo obraduje.

Salih onda upita mladića za mjesto gdje živi

njegova majka, pa mu mladić sve objasni i ode u svoj

kabur. Tada se Salih probudi i nakon što je obavio sabah

namaz ode pa se r<!spita o kući te žene a onda joj se

najavi da ga primi. Zena ga stvarno primi, a kada joj se

Salih predstavi zamoli je da porazgovaraju nasamo.

Zena prihvati i to, pa je Salih upita: – Imaš li ti djece?

Ona mu odgovori da nema. On je upita ponovo:

– A da li si imala djece ranije?

Sada Salih primjeti kroz pregradu koja ga je

razdvajala od te žene, kako ona bolno uzdahnu i reče

da je imala sina jedinca. Tada j oj Salih sve ispriča što

je te noći doživio u mezarlucima i šta je sanjao, a žena

poče da plače kaj ući se što je tek tako zaboravila svoje

umrlo dijete.

Onda ona dade Salihu hiljadu dirhema i reče: – Evo,

ovo podijeli kao sadaku ispred mog sina, a ja ću ga se od

sada stalno sjećati i dovom i sadakom dok sam god živa.

Salih ode i podijeli te pare, a idućeg petka prije

zore on opet naiđe istim putem, svrati u one iste

mezarluke, klanja dva rekata i prisloni se da malo odmori. Tako ubrzo zaspa i ponovo vidje sve one ljude kako izlaze iz svoj ih kabura, a među nj ima vidje i onog mladića u čistoj bije loj odjeći, koji bijaše veoma radostan. Mladić sada priđe Salihu i reče :

 – Neka te Allah nagradi o Salihu! Sada sam i ja dobio svoj u hediju! Salih ga upita: – A da li vi uvijek znate kada je petak – dan džume? Mladić odgovori: – Svakako! I ptice u zraku znaju kad je petak i govore : “Neka je selam na odabrani dan – dan džume namaza !”


Preporuči tekst

Related Post