Buđenje bošnjačke omladine / Foto

990 0
Preporuči tekst

Budi se omladina . Bude se mladi Bošnjaci.

Na putu Sarajevo – Bihać stadoše da namaz obave.

Ponosno na zemlji bosanskoj.

Skrušeno pred Allahom.

Da im Allah svako dobro podari!


Preporuči tekst

Related Post