Zašto muslimani nemaju užitak i naslađivanje sa svojim suprugama?

2013 0
Preporuči tekst

Iako ima halal dozvoljenu ženu, iako mu je halal, naslađivanje je mrtvo…

Zato što gledaju haram, ne obaraju svoj pogled.

Gledaš u haram, hoćeš haramom da se naslađuješ, pa ti onda Allah, subhanehu we te’ala, uskrati naslađivanje u halalu.

Eto ti sad haram pa naslađuj se, a nikad ti ne možeš obaviti svoju potrebu pogledima, pa ti Allah uskrati halal i onda u halalu ništa, mrtvo.

Takav je princip. To je sunnet kojeg je Uzvišeni Allah postavio na Zemlji i koji odradi suprotno tako će mu biti.

Dr.Safet Kuduzović


Preporuči tekst

Related Post