ZivioSretnoPaSeRazveo

ZIVIO SAM SRETNO U BRAKU DVIJE GODINE, ALI SAM SE ONDA RAZVEO JER MOJA MAJKA NIJE PODNOSILA MOJU SUPRUGU

1137 0
Preporuči tekst

Izabrao roditelje i razveo se. Da li je ispravno postupio?

PITANJE: Živio sam sretno u braku dvije godine. Iz tog braka imam jedno dijete. Moja majka od početka nije podnosila moju suprugu tako da sam na kraju moraobirati između roditelja i supruge. Izabrao sam roditelje i razveo se. Da li sam ispravno postupio?

ODGOVOR: Ukoliko nisi imao problema sa suprugom, a iz tvojih riječi da si imao sretan brak to se razumije,smatram da si pogriješio što si se razveo. Tim postupkom učinio si nasilje prema svojoj supruzi,jer ona, bez razloga, ostaje bez muža i suočava se s neizvjesnošću koja može biti teška, vašemdjetetu koje gubi za sav život topli roditeljski dom, a i prema samome sebi,

jer bez opravdanarazloga izlažeš sebe nevoljama i iskušenjima koja neminovno dolaze s razvodom, posebno kadse nađu i djeca, a vjerovatno si time podržao svoju majku u pogrešnom odnosu prema njenojsnahi, a potpomaganje nasilnika je isto tako nasilje.Ispravno bi bilo da si ti, kao dijete, izvršavao obaveze prema roditeljima, čak i ako su oni prematebi nepravedni, a svoju suprugu, s kojom imaš sretan život, odvojio od majke koja je nepodnosi.

Nažalost, česte su situacije da svekrve, zbog ljubomore i drugih neopravdanih razloga,ne podnose svoje snahe. Razlog zašto je to tako, po mom shvatanju, jeste neposjedovanje (kodsvekrva) zaštitnih elemenata koji se ogledaju u poznavanju šerijatskih propisa i njihovoj primjeniu životu, tako da svekrve lahko padaju pod uticaj šejtanskog djelovanja i one svojim postupcimapomažu šejtanu u rušenju brakova svoje djece.

Ako znamo da je najveći uspjeh koji šejtanmože postići rušenje jednog braka, tada možemo znati kolika su šejtanska nastojanja u tompogledu velika.Dakle, preporučio bih ti da suprugu vratiš, a da u isto vrijeme prema roditeljima izvršavašobaveze.

Ukoliko te roditelji tjeraju i nagovaraju na grijeh, nemoj ih poslušati. U sitaciji kad ih nemožeš poslušati, trudi se da ih ne uvrijediš, jer grijeh je da dijete roditelju kaže “uh”, a kamoli štaviše. Znaj da u hadisu stoji da je Džennet pod majčinskim nogama, a isto tako u hadisu stoji dasu najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Molim Allaha, dž.š, da ti budena pomoći.Amin!

dr. Šukri Ramić


Preporuči tekst

Related Post