Ko omrkne umoran od svoga rada, radeći pošteno i s halalom zarađujući, omrkao je s oproštenim grijesima

1136 0
Preporuči tekst

„Tražiti zaradu i opskrbu na dozvoljen način vrsta je džihada.”

Imam Ed-Dejlemi u zbirci hadisa Musnedul-Firdevs navodi predaju od Enesa, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Tražiti zaradu i opskrbu na dozvoljen način vrsta je džihada.” A u sljedećem hadisu Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko omrkne umoran od svoga rada, radeći pošteno i s halalom zarađujući, omrkao je s oproštenim grijesima.” (Ibn Asakir)

Za poštenom zaradom tragali su i vjerovjesnici, mir neka je na njih, koji su se bavili određenim zanatima. Tako se Ibrahim, a.s., bavio zemljoradnjom, Ismail, a.s., lovom, Ishak, Jakub, Šuajb i Musa, a.s., bavili su se stočarstvom. Za Nuha, Zekerijaa i Isaa, alejhimus-selam, kaže se da su se bavili stolarskim zanatom. Iz Kur'ana razumijemo da je Davud, a.s., pravio oklope i na taj način, pored ostalog, uzdržavao sebe i svoju porodicu. Iako je bio poslanik i vladar, to ga nije sputavalo da se bavi kovačkim zanatom. Zbog toga ga je Muhammed, a.s., pohvalio i istaknuo kao pozitivan primjer rekavši: „Najbolja zarada je ona kojom se čovjek izdržava od vlastitog truda. Zaista se Allahov Vjerovjesnik, Davud, a.s., hranio zaradom svojih ruku.” (Buhari)

Muhammed, s.a.v.s., bio je prije poslanstva pastir, a kasnije se bavio trgovinom. Čak je, kao vođa trgovačke ekspedicije, odlazio do daleke Sirije i nabavljao robu za potrebe Hatidže, ugledne veletrgovke iz Mekke. Uvidjevši njegovo poštenje i sposobnost u tom poslu ona mu je ponudila brak.


Preporuči tekst

Related Post