Kupanje Abdest

Da li je kupanjem odmah uzet i abdest?

5076 0
Preporuči tekst

Da li poslije kupanja treba uzeti abdest?

Pitanje:

Esselamu alejkum! Kada ujutro ustanem da idem na posao uvijek se kupam.

Da li sam kupanjem uzeo i abdest ili ne? İli možda trebam abdest uzeti nakon kupanja?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Budući da se kupanjem operu i dijelovi tijela koji se peru abdestom, prema propisu u našem mezhebu smatra se da je kupanjem uzet i abdest.

Kako se u našem mezhebu abdest ne tretira ibadetom po sebi, već pripremom za ibadet,

njegova ispravnost nije uvjetovana nijetom.

Ipak, mišljenja smo da bi bilo bolje da se prilikom kupanja zanijeti i abdest, jer se ibadeti vrjednuju prema nijetu.

Priprema za ibadet poprima elemente ibadeta, pa je dobro da i nijet bude prisutan.

A Allah najbolje zna.

Na pitanja odgovario: prof. dr. Enes Ljevaković , Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice


Preporuči tekst

Related Post

Hidžra – put u civilizaciju

Posted by - 01/09/2019 0
Preporuči tekstHidžra u sebi krije bezbroj pouka i poruka i ona je nepresušno vrelo inspiracije Hidžra, tj. preseljenje Muhammeda, sallallahu…