Aksam Djeca

‘Prvi akšam’ i boravak vani u tom vremenu. Obratite pažnju na tekst koji govori o djeci!

9050 0
Preporuči tekst

Zašto da se čuvamo ‘prvog akšama’, i boravka vani?

Česta je slika u ljetnjim danima da vidimo mnogo svijeta na ulicama, nakon što sunce klone zapadu, a i nakon njegovog konačnog zalaska. Mnogobrojna djeca, također, koriste to vrijeme za igru i zabavu, tako da odlaze svojim kućama tek nakon što ih tmina noći počne ometati u igri. Nekako je to vrijeme baš lijepo za izlazak i šetnju, jer dnevna žega popusti pa se ljudi, a posebno njihova djeca, odlučuju napustiti hladove svojih kuća jer napolju postaje ljepše i svežije.

Međutim na jednu stvar treba obratiti pažnju, a koja je baš vazana za taj dio dana. Naime, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio da se djeca uvedu u okrilje kuće po zalasku sunca, jer je to vrijeme kada se mnogobrojni šejtani razilaze po zemlji. Poznato nam je da su oni čovjekovi otvoreni i najveći neprijatelji, i da nam kao ljudima, a i našoj djeci, žele da nanesu što više nevolja, tako da je taj “prvi akšam“ prava prilika za tako nešto. Ali mi, po običaju, savjete našeg Poslanika, a i naših starijih, obično zaboravljamo ili nećemo da ih čujemo, pa se ne trebamo ni čuditi kada nekoga od nas, baš u to doba, zadesi neko zlo. To zlo može biti i psihičke i fizčke prirode, a i ako se ništa ne dogodi mi smo već učinili nepokornost Poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.

Većina roditelja danas ne obraća pažnju na ove stvari, ali ni dijete ne treba uvijek čekati da mu roditelji narede, pa da to uradi. Zato i u ovom slučaju trebali bi svojevoljno da ostave igru i zabavu u vrijeme prvog akšama, bez obzira da li roditelji to zahtijevali ili ne. Ili će to biti opet onaj naš uobičajeni stid na pogrešnom mjestu, kada se stidimo ostaviti društvo, jer bi nas to društvo moglo smatrati zaostalim ili raznovjernim. Međutim i na ovakvim stvarima se pokazuje koliko držimo do naše vjere, koja treba da bude naš sistem života. Zato treba da prakticiramo i prihvatamo ono što je ispravno, pa makar nam se na prvi pogled i ne sviđalo, jer pravi vjernici kada saznaju nešto od vjere, samo kažu: “Čujemo i pokoravamo se.“

Propis uvođenja djece u kuću za vrijeme akšama

PITANJE:

Esselamu alejkum, imam jedno pitanje u vezi propisa da ne treba djecu puštati napolje u akšamsko vrijeme. Dali to znači da ih treba uvesti u kuću prije na 5 ili 10 min. ne znam, jer moj muž kad je oko pola sata prije akšama on ih zove u kuću kao da moraju odmah ući iako se lijepo igraju i žele biti vani još malo. Ima li neki dokaz kad treba djecu uvesti u kuću prije akšama i da li moj muž postupa pravilno?

ODGOVOR:

Imami muhadisi su zabilježili vjerodostojne predaje od Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, koje nas podučavaju nizu mustehab – pohvalnih edeba od koji su:

– Zatvaranje kućni vrata sa spominjanjem bismile.

– Zatvaranje posuda sa spominjanjem bismile.

– Gašenja izvora vatre prilikom spavanja.

– Sklonjanje djece.

Što se tiče sklonjanja djece u predvečerje Imami Buhari i Muslim, Allah im se smilovao, su zabilježili hadise po tom pitanju u sledećem obliku: “Kada dođe noć ili kada se smrači sklonite vašu djecu (zabranite im izlazak u to vrijeme), jer se zaista tada šejtani raširuju i kada prođe jedan sat ( misli se na jedan kratak vremenski period a ne tačno na sat koji je nama poznat) od noći pustite ih… (Buhari i Muslim).

Imam Nevevi, Allah mu se smilovao, je stavio poglavlje za ove hadise “ Poglavlje naredbe pokrivanja posuda….. i sklanjanja djece i stoke poslije zalaska Sunca.

Također bilježi Imam Muslim, Allah mu se smilovao, hadis u kojem je došlo: ”Nemoj te puštati stoku (i slično tome) i vašu djecu kada zađe Sunce sve dok ne prođe fehmetu iša (vrijeme između akšama i jacije ili dok ne prođe njena tama i crnina, ili dok ne prođe nadolazak noći i njeno prvo vrijeme), jer se zaista šejtani raširuju kada zađe sunce sve do fehmetu iša.(vidi prethodno pojašnjenje ove riječi).

Uvaženi učenjak Ibn Hadžer Askalani, Allah mu se smilovao, pojašnjava da se misli na vrijeme, u kojem treba skloniti djecu, na vrijeme dolazka – spuštanja noći poslije zalazka Sunca. A Ibn Dževzi, Allah mu se smilovao, je rekao: ”Bojati je se za djecu u to vrijeme, jer nečistoća u kojoj šejtani traže prebivalište je, u većini slučajeva prisutna sa njima, a zikr koji štiti od šejtana se, u većini slučajeva, ne nalazi kod djece, i šejtani se, prilikom svoga raširenja, vješaju za ono zašto mogu i zato se treba bojati za djecu. A mudrost širenja šejtana u to vrijeme je u tome što se šejtani mogu više kretati u noći u odnosu na dan, jer je tama bolja za šejtanske snage od drugoga, kao što je to stvar sa svakim crnim”. ( Fethul-Bari)

Na osnovu predhodnog se može zaključiti da djecu teba skloniti prilikom zalaska Sunca i sve dok ne prođe jedno određeno vrijeme. Allah najbolje zna!

Mr. Osman Smajlović


Preporuči tekst

Related Post