Homoseksualne Osobe

Stav Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o homoseksualnim osobama

Posted by - 07/03/2020

Da se prisjetimo: Na osnovu člana 10. i člana 24. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija je na svojoj petoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 15. decembra 2015. godine, razmatrajući pitanje stava Vijeća muftija o LGBT osobama, donijelo sljedeći: ZAKLJUČAK 1. Islam afirmira brak i porodicu, podstiče na formiranje braka i očuvanje vrijednosti braka,