Zikr Grijesi

Zikr koji briše grijehe i otvara vrata Dženneta

Posted by - 16/01/2020

Predanje o zikru poslije Ajetul-kursijje veoma je interesantno i poučno O tesbihu poslije salavata Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Da izgovorim: Subhānallāhi vel-hamdu lillāhi ve lā ilahe illallāhu vallāhu ekber (Neka je slava i hvala Allahu, nema drugog boga osim Allaha, Allah je najveći), draže mi je od svega što Sunce obasjava.“ Ebu Hurejre, r.a,

Zikr Hadisi

Učite ovaj zikr kada ste tužni, zabrinuti i potišteni

Posted by - 12/01/2020

Napisani su i vjerodostojni dokazi ovih dova i hadisa Prenosi Ahmed s vjerodostojnim lancem da je Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ne snađe roba briga i tuga, a on kaže: Allāhumme innī abduke ve-bnu abdike, ve-bnu emetike. Nāsijeti bi jedike, mādin fijje hukmuke adlun fijje kadā’uke, es’eluke bi kulli-smin huve leke semmejte bihi nefseke

Zikr Problemi

Riješio niz problema ovim zikrom

Posted by - 20/01/2019

Za one koji su osijedili razmišljajući o dugu Mnogi od nas su osijedili zbog  razmišljanja o dugu, a nije razmislio o rješavanju duga  poniznošću pred Allahom.  Na aerodromu u Džidi dok sam  ovdje dolazio nazvao je nepoznat broj, vallahi ga ne  znam, kaže: “Šejhu, ja sam bio zabrinut, bolestan, imao vesvese, sihr, zadužen, otpušten s