VojniciJeliSvinjetinu

Vojnici islamske vjeroispovijesti u Oružanim snagama BiH, nisu znali da jedu svinjetinu

1722 0
Preporuči tekst

Navodi se da je sporna isporuka hrane izvršena suprotno ugovorima i deklaracijama na proizvodima

Pripadnici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine (Mo BiH), među kojima i pripadnici vojske islamske vjere, u proteklom su periodu konzumirali hranu koja je sadržavala svinjski protein, utvrdila je interna istraga koju je provelo Ministarsto odbrane BiH.

“Kao rezultat interne istrage utvrđeno je da su dva dobavljača sa kojima je MO BiH sklopilo ugovore o snabdijevanju konzerviranih obroka sa junećim mesom, te pite sa mesom, izvršili isporuku dijela predmetnih artikala ishrane, u kojima se, a na osnovu labaratorijskih analiza nadležnih zavoda, pored deklariranih sastojaka, utvrdilo i postojanje svinjskog proteina”, saopćeno je iz MO BiH.

Navodi se da je sporna isporuka hrane izvršena suprotno ugovorima i deklaracijama na proizvodima, čime su prekršene odredbe Pravilnika o ishrani u MO BiH i Oružanih snaga BiH (OS).

Nadležni u ministarstvu i Oružanim snagama, kako se navodi, odmah su zabranili upotrebu spornih artikala u ishrani pripadnika u komandama i jedinicma OS BiH do okončanja svih labaratorijskih analiza iz predmetnih nabavki.

“U skladu sa utvrđenim činjenicama, Ministarstvo odbrane BiH preduzet će mjere i aktivnosti s ciljem pravne zaštite interesa MO i OS BiH u predmetnim stvarima. Također će, s ciljem jačanja sistema planiranja, kontrole i nadzora nad artiklima ishrane, biti provedena aktivnost radi utvrđivanja eventualne odgovornosti pripadnika MO i OS BiH koji bi se mogli dovesti u vezu sa utvrđenim propustima”, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Autor: Fena


Preporuči tekst

Related Post