Modrica Rodni List

Srbi i dalje napadaju Bošnjake na lokalnom nivou. Pogledajte šta upisuju u rodni list. Svjesno zatiru bošnjačku nacionalnost (Foto)

10085 0
Preporuči tekst

Ovaj dokument je izvađen u Modriči. A evo i ko je potpisnik ovog dokumenta:

Srbi i dalje podvaljuju u manjem entitetu i Bošnjake pišu kao “muslimansku nacionalnost” u rodne listove.

Nemojte da vam ovo bude mrsko proširiti i podijeliti sa svima, preuzimajte na vaše profile, šaljite na patriotske stranice, samo da se ovo ne gura pod tepih!

Foto (Rodni list)

www.balkanis.com


Preporuči tekst

Related Post