Asikovanje Preko Interneta

Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momkom za kog se mislim udati?

1631 0
Preporuči tekst

Da li dozvoljeno upoznavanje preko Interneta

Pitanje: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momkom za kog se mislim udati?

Odgovor: Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti, kao muž i supruga, susresti. Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja, da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor, da ne bude korak ka nemoralu. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove, nema smetnje, inša-Allah, da razgovarate, u granicama potrebe, o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti.

Riječ ašikovanje, kako se meni čini, u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić , dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH

Novi horizonti


Preporuči tekst

Related Post