Ovo je kazna za one koji namjerno prespavljuju namaze

1493 0
Preporuči tekst

Ova kazna je između berzeha (nadgrobni život) i Sudnjeg dana

Da li znate kakva je kazna za onoga koji namjerno dopusti da mu namaz izađe iz njegovog vremena? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:…

“Došla su mi dvojica (meleka) pa sam krenuo sa njima. Došli smo do čovjeka koji je ležao (na zemlji) a drugi stoji pokraj njegove glave sa velikim kamenom. Baci kamen na njegovu glavu koja mu se prepolovi na dvije polovice. Ovaj što ga je udarao ode po veliki kamen ponovo, a onom što leži na zemlji se glava vrati u prvobitno stanje. I to udaranje sa kamenom se ponavlja cijelo vrijeme…” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je vidio taj prizor, uhvati ga panika (strah), pa reče: “Subahanallah! Šta je ovoj dvojici, zašto ga udara?!” Odgovori Džibril: “Nastavi dalje (putem).”

Zatim ga je Džibril obavijestio: “Ovaj što mu je glava bila razbijena..”,on je obožavao kipove? Ne! Bio nepokoran roditeljima? Ne! Nije klanjao? Ma jeste, klanjao je… reče Džibril: “On bi prespavao (namjerno) propisani (farz) – namaz!” Zašto je udaren po glavi? Zašto nije po stomaku ili glavi? Zato što se slast spavanja nalazi u glavi. A ova kazna je između berzeha (nadgrobni život) i Sudnjeg dana. Kaže Allah: “A kazna na ahiretu je teža i vječna.

“Pogledajte kada Allah spominje stanovnike dženeta i džehenema, kaže: “..oni će se u dženetskim baščama raspitivati, o prestupnicima. “Šta vas je u sekar dovelo? Prvi razlog, “Nismo”, reći će “bili od onih koji su klanjali..”

Šejh dr. Muhame el-Arifi, hafizahullahu te”ala
Prijevod: Amir Duraković

Num


Preporuči tekst

Related Post