Brak Zenidba Bereket

Ako je roditeljima cilj da svoje kćerke udaju za bogate ljude, evo čime će to rezultirati

2204 0
Preporuči tekst

Ženite se jer vam žene doista donose u kuće bereket

Ebu Hurejre,r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada vam dođe nekoko želi da se oženi, a vi budete zadovoljni sa njegovom privrženošću vjeri injegovim ponašanjem, oženite ga. Ako tako ne budete postupali zavladaćeiskušenje, smutnja (fitnet) na zemlji i javni nered.” (hadis je sahih. Tirmizii Ibn Madže)Allah dž.š. isto nam to naređuje: “Udavajte neudate i ženiteneoženjene i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im izobilja Svoga dati.

Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (En-Nur, 32.)Poslanik, s.a.v.s., je također savjetovao: “Ženite se, jer vam žene doista donose u kuće bereket (Nemojte se plašiti da zbog opskrbe ne stupite u brak).” (El-Bezzar, hasen)Ako je roditeljima ili starateljima glavna preokupacija da svoje kćerke, sestre i ostale od rodbine udaju samo za ugledne i bogate ljude, to će rezultirati time da će dosta djevojaka ostati neudato, i mladića neoženjeno, što će opet rezultirati širenjem nemorala, iskušenja i nereda među ljudima. A pored toga smanjit će se natalitet, što je opet jedan od problema u koje čovječanstvo uveliko zapada.

Malik ibn Enes je smatrao da je vjera jedini i glavni kriterij kod izbora bračnog druga.Islam podstiče i teži onome što je pozitivno i što je dobro, pa prilikom izbora bračnog druga smatra da je kriterij privrženosti vjeri i ponašanja ono na šta treba gledati, jer ako se ne bude tako radilo, desit će se smutnja na zemlji.

Vrlo često staratelji prilikom udaje svojih štićenica gledaju na imetak, porijeklo, pleme, stalež i tome slično, a zapostavljaju vjeru. Poslanik, s.a.v.s., nas upućuje kako da biramo svoju suprugu pa kaže:Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ženu udaju četiri stvari: njen imetak, njeno porijeklo, njena ljepota i njena vjera, pa drži se one koja je vjernica. Teško tebi, (ako ne poslušaš ovaj savjet).” (Buhari i Muslim)

Poslanik, s.a.v.s., u ovom hadisu nas obavještava o onome kako ljudi uobičajeno postupaju prilikom izbora bračnog druga i na što gledaju. Zadnje što je spomenuto je vjera, pa Poslanik, s.a.v.s., savjetuje onoga ko slijedi uputu da se drži one koja je vjernica.Neki čovjek je upitao Hasana Basrija: -Moju kćerku prosi nekoliko mladića, pa za koga da je udam? On reče: -Udaj je za onoga koji se boji Allaha, jer takav, ako je zavoli on će joj iskazati poštovanje, a ako je prestane voliti, neće joj činiti nepravdu (zulum).Čim se steknu optimalni uvjeti za sklapanje braka, time ne treba oklijevati, nego s tim treba požuriti, jer Poslanik, s.a.v.s., kaže:“O skupino mladića, ko je od vas u mogućnosti da se brine o ženi, neka se oženi, a ko nije u mogućnosti neka posti jer će mu post pomoći da obuzda svoje strasti.”

(muttefekun alejhi)U drugom hadisu Poslanik, s.a.v.s., kaže:“Ženite one koje se omiljene i koje rađaju djecu, jer ću se ja ponositi sa vašim mnoštvom na Sudnjem danu.” (sahih, Ahmed i Ibn Hibban) Poslanik, s.a.v.s., podstiče svoje sljedbenike na sklapanje braka, jer će im to pomoći u formiranju novih porodica, obaranju pogleda od onoga u što je zabranjeno gledati, čuvanju morala, poboljšavanju nataliteta i spašavanje od smutnje i općeg nereda u društvu. Ovom prilikom ćemo navesti:

DESET SAVJETA BRIŽLJIVOG OCA SINU PRIJE ŽENIDBE:

Sinko moj, ti nećeš postići sreću u svome braku osim sa deset karakteristika koje ćeš ponuditi svojoj ženi, pa dobro ih zapamti i vodi računa o njima:

– Prvo i drugo (zbog njihove posebne važnosti): Žena voli da se prema njoj bude pažljivo i nježno i voli da joj se govori kako je voliš, pa nemoj da škrtariš u tome, jer ako u tome budeš škrtario napravićeš između nje i sebe distancu krutosti i nedostatak u ljubavi.

– Treće: Žena ne voli grubog i svojeglavog čovjeka, niti voli blagog i slabog, pa zato vodi računa da svakoj od ovih osobina dadneš njeno pravo mjesto i mjeru, jer će to biti veći motiv za međusobnu ljubav i smirenost.–

Četvrto: Žena od svoga muže voli ono što muž voli od nje, od ljepote govora, lijepog izgleda, higijene i urednosti, pa nastoj da uvijek budeš takav.

– Peto: Kuća je kraljevina žene i ona se tu osjeća kao vladar na svome prijestolju i ona je tu gospodarica, pa vodi računa da ni slučajno ne pokušaš srušiti tu kraljevinu, ili da je pokušaš skinuti s tog prijestolja, jer time ugrožavaš njenu vladavinu. Nijedan vladar nema veće neprijatelja od onoga ko mu ugrožava njegovu vlast, pa makar to javno i ne pokazivao.

– Šesto: Žena želi da pridobije svoga muža ali da ne izgubi svoju porodicu, pa nemoj slučajno da pokušavaš staviti sebe i njenu porodicu na isti rang, pa da joj uvjetuješ: ili ti ili njena porodica, jer ona i ako odabere tebe, uvijek će ostati povrijeđena i negativnosti tog osjećaja će vas pratiti u cijelom životu.– Sedmo: Žena je stvorena od krivog rebra i to je tajna njene ljepote i privlačnosti, a to nije nikakva mahana kod nje, jer: “Ljepota obrve je u njenoj zakrivljenosti.” Ako pogriješi, nemoj toliko prenagliti prema njoj i pokušavati ispraviti tu krivinu, jer će to dovesti do pucanja rebra, a to je razvod braka, ali nemoj je ostavljati u grešci, pa da joj se zakrivljenost povećava, jer će se time udaljiti od tebe i neće biti među vama bliskosti, niti će više slušati nešto od tebe.

Uvjek budi između to dvoje.– Osmo: Svojstveno ženi je da zaboravi dobro koje joj mužučini, pa ako joj cijelog života činiš dobro, a samo jednom uradiš suprotno,ona će reći: “Nisam od tebe nikada ni vidjela dobra.” Nemoj da te ova ženinaposebnost i svojstvenost učini da je mrziš, niti da se od nje udaljavaš, jeriako ti se ova njena osobina ne dopada, ima mnogo više lijepih osobina kod njekoje te zadivljuju i sa kojima si zadovoljan.– Deveto: Žena prolazi kroz fazetjelesne slabosti i duševne rastrojenosti, tako da ju je Svemogući Allahoslobodio nekih farzova (strogih obaveza). Od nekih obaveza ju je potpunooslobodio (namaz) a neke je odgodio za kasnije (post), sve dok se ona fizički ipsihički ne oporavi i ne uravnoteži.

Zato budi prema njoj u ovim situacijama plemenit i nježan, ako ju je Allah, dž.š.,oslobodio farzova, pa i ti je poštedi svojih naredbi i zahtjeva.– Deseto: Znajda je tvoja žena poput zarobljenika kod tebe, pa budi milostiv prema njenomstanju i pređi preko njenih slabosti, ona će ti biti najbolja dunjalučka blagodati najbolji saputnik.Što i Poslanik, s.a.v.s., potvrđuje hadisom: “Cio ovajsvijet (život) je privremeno uživanje, a najbolji užitak (ovosvjetskozadovoljstvo) je dobra i čestita žena.” (Muslim, Ahmed, Nesai – sahih)

Izvor: preporod.com


Preporuči tekst

Related Post