Da li je dozvoljeno kupiti stvar za koju sigurno znamo da je ukradena?

2137 0
Preporuči tekst

Kupovina ukradene robe. Da li time pomažemo kradljivcu?

Pitanje: Da li je dozvoljeno kupiti stvar za koju smo sigurni da je ukradena?

Odgovor: Uvaženi brate u islamu, ako prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora kupac sigurno zna da je predmet kupoprodajnog ugovora ukradena stvar, po islamskom učenju ni u kojem slučaju nije dozvoljeno da kupi ukradenu robu, pa makar bila ukradena i od nevjernika.
Islam od ljudi traži da se prema drugima ophode onako kako bi voljeli da se drugi ophode prema njima.

Isto kao što mi ne bismo voljeli da neko od nas ukrade određenu stvar, pa da nakon toga to neko od njega kupi, najčešće za male pare, tako i mi ne treba da to činimo. Kazao je Allahov Poslanik: ”Onaj ko voli da bude udaljen od Vatre i da bude uveden u Džennet, neka dočeka smrt vjerujući u Allaha i Sudnji dani i neka se prema ljudima ophodi onako kako bi volio da se ljudi ophode prema njemu.” (Muslim, od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, r.a.)

Kupovinom ukradene stvari pomažemo kradljivcu u njegovom nedjelu. Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj Knjizi naređuje muslimanima da se potpomažu u činjenje dobra i da da se nikako ne potpomažu u grijehu. Kazao je Uzvišeni Allah: “Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nikako u griješenju i neprijateljstvu i bojte se Allaha, jer Allah žestoko kažnjava.”
A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.

Minber.ba


Preporuči tekst

Related Post

Ime mi je Mudžahid

Posted by - 02/09/2019 0
Preporuči tekstJa sam na svojoj koži osjetio svu količinu islamofobije u Bosni i Hercegovini. Ime mi je Mudžahid, rodio sam…