Poslanikov Znoj

Poslanikov znoj je mirisao kao najbolji miris, jer je bio mudžiza. Evo šta su žene i ashabi pravili od njegovog znoja:

1604 0
Preporuči tekst

Poslanikov znoj je bio mudžiza…

Obzirom da je Rumejsa bint Milhan, (majka Enesa ibn Malika) bila i Poslanikova, tetka, on je kod nje navraćao, pa bi tu nekada odmarao. Kada je Poslanik, s.a.v.s., jednom zaspao, ona je počela sakupljati njegov mubarek znoj i stavljati ga u neku posudu.

Kada se Poslanik, s.a.v.s., probudio, upitao ju je šta to radi, a ona mu je odgovorila: -Sakupljam ovaj tvoj znoj i miješam ga sa mirisom, tako da napravim najljepši miris. Općepoznato je da je Poslanikov znoj mirisao i to je jedna od njegovih mu'džiza i specifičnosti kojom je odlikovan.

Ejub, prenisilac hadisa, prenosi od Muhameda ibn Sirina ovu predaju, pa se kaže da je Ibn Sirin od Rumejse tražio da mu pokloni malo tog mirisa, što je ona učinila. Nakon toga je Ejub tražio od Ibn Sirina da mu pokloni malo tog mirisa što je on učinio, i na kraju kaže: –

Kada je Ibn Sirin umro naredio je da ga tim mirisom namirišu, što su i učinili. (Sijer e'alamin-nubela’,  2/307.)

Novi horizonti


Preporuči tekst

Related Post