Allah Grijesi

Ako ti koji čitaš ovaj tekst želiš da ti Allah oprosti i nagradi te, zaradi to ovim djelom:

2174 0
Preporuči tekst

Neka ovo pitanje postavi sebi svako onaj koji žudi za Allahovim nagradama

Neka ovo pitanje bude samo jedno između mnogih ostalih pitanja koja treba sami sebi da postavljamo kada preispitujemo našu griješnu dušu i njen nemarni odnos prema Uzvišenom Allahu! Neka ovo pitanje postavi sebi svako onaj koji žudi za Allahovim nagradama, onaj koji se trudi i nastoji da uðe u Allahov Džennet čija su prostranstva kao veličina nebesa i Zemlje, a naročito u mjesecu ramazanu, mjesecu Allahove milosti! Sadaka je zaista veličanstveno djelo, a blagodati i njene tajne i vrijednosti su neizmjerne!

Rekao je Ebu Zerr El-Gaffari, radijallahu ‘anhu: „Namaz je stub islama, džihad je vrhunac dobrog djela, a sadaka je nešto čudnovato! Sadaka je nešto čudnovato, sadaka je nešto čudnovato…“

Ibn Mes’ud, radijallahu ‘anhu, je rekao: „Ako si u stanju da svoje blago učiniš takvim da mu nemože ništa nauditi, niti da ga lopovi mogu ukrasti, učini onda to isto i sa sadakom!“

Sadaka spada u najvrijednija dobra djela

Uzvišeni je rekao: „Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve!“ (El-Bekareh, 268)

Ibn Abbas, radijallahu ‘anhuma, je povodom ovoga ajeta rekao: „Dvije stvari su od šejtana a dvije od Uzvišenog Allaha, a zatim je proučio ajet: „Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju…“ (El-Bekareh, 268) Odnosno, Allah vam nareðuje da Mu budete pokorni i da udjeljujete sadaku kako biste zaslužili Njegov oprost i nagrade. „Allah je neizmjerno dobar i zna sve“, odnosno, mnogo daje i spušta Svoje blagodati i apsolutno je dobro upoznat sa nagradama koje će ukazati onome koji bude udjeljivao sadaku.

Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, je rekao: „Onaj koji se bude brinuo o udovicama i siromasima je kao i mudžahid na Allahovom putu, ili kao onaj koji po čitavu noć klanja a danju posti!“ (Buharija i Muslim)

Također je rekao: „Među najvrijednija djela spada i to da razveseliš svoga brata vjernika, ili da vratiš njegov dug, ili da ga nahraniš hljebom!“ (El-Bejheqi, sahih)

Kesa dukata u kaburu

Imam Et-Tirmizi zabilježio je sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Granica između nas i licemjera jeste namaz, i počinio je nevjerstvo onaj ko ne bude obavljao namaz.” Svevišnji će Allah onu koja izostavlja namaze u Džehennemu vječno kažnjavati, sa šejtanom, udaljit će je od džennetskih užitaka i napajat će je vrelom vodom.

Ez-Zehebi u djelu El-Kebair navodi da je neka djevojka preselila na ahiret pa ju je njen brat pokopao; dok ju je pokopavao, iz njegovog je džepa u mezar ispala kesa dukata, te je, tek nakon što se vratio kući, to primijetio. Vratio se nazad i otkopao mezar da izvadi dukate. Kad je stigao do njenog tijela, zaprepastio se vidjevši da u kaburu gori velika vatra. Ponovo ju je zatrpao i, prestravljen, pobjegao kući plačući. Upitao je majku:

“Kaži mi u čemu je moja sestra pogriješila?”

“Zašto to pitaš?”

“Majko, vidio sam da u njenom kaburu gori velika vatra!”

“Olahko se odnosila prema namazu”, odgovori majka kroz plač.

Klanjala je po isteku namaskog vremena, sabah-namaz obavljala je poslije sunčevog izlaska. A kako će tek biti kažnjen onaj ko namaz nikako ne obavlja!?

Govoreći o kazni kojom će biti kažnjen čovjek koji ne klanja, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ispričao je: “Sanjao sam dvojicu ljudi koja su tražila da pođem s njima rekavši: ‘Pođi!’, i pošao sam. Došli smo do čovjeka koji leži, a drugi stoji iznad njegove glave i drži veliku stijenu, koju baci na glavu onoga što leži i razbije je, pa se kamen otkotrlja, i on ode po njega, a vrati se kad ovom zacijeli glava, te mu opet razbije glavu, kao prvi put. Upitah: ‘Subhanallah! Ko su njih dvojica?’”

Na to su Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, kasnije odgovorili: “Prvi čovjek koga si vidio, onaj što mu se razbija glava, jeste onaj koji je prihvatio Kuran, ali ne postupa prema njemu, i koji često prespava obavezni namaz. ” Sveznajući Allah kaže: “Eto takva je bila kazna, a na onom je svijetu, neka znaju, kazna još veća!” (El-Kalem, 33.)

rijaset.ba


Preporuči tekst

Related Post

LJUBAV TRI IMENA IMA

Posted by - 11/03/2019 0
Preporuči tekstOno što je za vas kraj, o ljudi egoizma puni, za nas je početak tek. Mi ćutimo, ne zaokuplja…