Postavio pitanje prisutnim kršćanima u sali. Niko od prisutnih nije znao odgovor, iako im je nudio 50 $ / Video

1200 0
Preporuči tekst

Veoma zanimljiv video

Ahmed Deedat postavio pitanje Kršćanima u sali, NIKO nije znao odgovor! (nuđeno 50 dolara)

Veoma zanimljiv video i pitanje koje je postavio poznati Ahmed Deedat, čovjek koji je znao Bibliju od korice do korice. Da mu se Allah smiluje i oprosti grijehe.

PODIJELITE! ALLAH VAS NAGRADIO! AMIN!

Idealna prilika da se prisjetimo veličine ovog Allahovog roba koji je u svim debata sa kršćanskim misionarima izlazio kao pobjednik.

Allahu dragi uvedi ga medju svoje odabrane robove, u Džennet svoj. AMIN!

Video:

Obrada: https://balkanis.com/


Preporuči tekst

Related Post