Da objasnim kroz jedan primjer koji se spominje u jednoj od predaja

804 0
Preporuči tekst

ZAISTA ALLAH OTVORI NAFAKU ONOME KO IMA OVU OSOBINU

Allah zbog dobrote vjernika, otvori mu nafaku nebesa i zemlje, pa iz zahvalnosti prema Gospodaru i zbog svoje nesebične dobrote, dijeli i pomaže one koji su potrebni, a ponekad se zna desiti, da Allah oduzme ili umanji opskrbu vjerniku nakon što mu je data u velikim količinama, kao što je veliko bogastvo i sl., zato jer nakon sticanja bogastva zaboravi na Allaha, vjeru stavi na zadnje mjesto a imetak na prvo, njegovu dušu uzme oholost.

Da objasnim kroz jedan primjer koji se spominje u jednoj od predaja. Naime, spominje se da je kod Musa, a.s., došao mladić i rekao:“ O Musa, zar nije Allah sa tobom razgovarao“? Musa, a.s., odgovori potvrdno.Zatim mladić nastavi:“Onda zamoli Allaha da me učini bogatim na ovom svijetu“! Pa je Musa, a.s., uputio dovu Allahu da mladića učini bogatim. Nakon njegove dove, Allah, dž.š., objavljuje Musau, a.s.:“O Musa, pitaj tog mladića, da li želi bogatsvo u mladosti ili kad ostari“?

Pa kad ga je Musa, a.s., upitao, on odgovori:“Kad ostarim, nemam neke koristi od bogastva, nego ja želim da budem bogat dok sam još mlad.“ Onako kako je želio, Musa, a.s., je tako i zamolio. Allah je primio dove Musa, a.s., i ovaj mladić je postao bogat. Vrijeme je prolazilo, mladić je polahko zalazio u godine. Musa, a.s., je doživio njegovu starost on je i dalje je bio bogat. Onda se Musa, a.s., obrati Gospodaru riječima:“Gospodaru, zar nisi obečao da ćeš ga učiniti bogatim samo dok je u mladosti“?Pa mu je Allah, s.w.t., odgovorio:

“O Musa, zaista se stidim da zatvorim vrata opskrbe svom robu, koji je otvorio vrata svoje opskrbe za moje robove“!Iako je ova predaja spada u isralijate, ali po svojoj formi nije daleko od istine, ona nosi divno značenje kad je u pitanju slučaj ovog mladića a to je, da se Allah stidi, da zatvori vrata njegove opskrbe, njegovog bogastva, zato jer je on otvorio sva vrata i puteve bogastva koje mu je Allah podario, drugim ljudima, posebno siromašnima.Zato se niko ne može „takmičiti“ sa Gospodarom kad je u pitanju dobrota i plemenitost, jer ko otvori svoju ruku ljudima, Allah će njemu da otvori Svoju ruku dobročinstva.

Saudin Cokoja


Preporuči tekst

Related Post