Znate li za ovoliki bereket sure Fatiha?

1586 0
Preporuči tekst

Riječi Poslanika koje je uputio Ebu Seidu koji govore o veličini ove sure

Ubej j ibn Kab, r.a., prenosii da je Al lahov Poslanik, s .a.v.s., rekao: “Ni u Tevratu, ni u Indžilu, ni u Kur'anu nije objavljena sura slična El-Fatihi.

Ona je sedam ajeta koji se ponavljaju, a njeno je učenje podijeljeno između Allaha, dž.š., i Njegova roba, a robu pripada ono što je zamolio.” Ebu Seid ibn M ual la, r.a., pripovijeda: “Jednom prilikom, dok sam obavljao namaz u džamiji, začuh Allahova Poslanika, s.a.v.s., kako me doziva, ali mu se nisam mogao odazvati jer sam klanjao.

Kada sam završio namaz, otišao sam do njega i rekao mu: ‘Allahov Poslaniče, klanjao sam pa ti se nisam mogao odazvati.’ On reče: ‘Zar Allah, dž. . š., nije rekao: ‘O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati … ‘ (El-Enfal, 24)

Prije nego što izađeš iz džamije želim te podučiti najveličanstvenijoj suri u Kur'anu.’ Kada je poslije htio izaći iz džamije, rekao sam mu: ‘Allahov Poslaniče, obećao si mi da ćeš me podučiti najveličanstvenijoj suri u Kur'anu.’

Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: ‘To je sura: ‘El-Hamdu lillahi Rabbil-alemin ‘; ona je sedam ajeta koji se ponavljaju i ona je Kur'an veličanstveni koji mi je objavljen.”‘


Preporuči tekst

Related Post